ขั้นตอนการสมัครสอบ KU-EPT และ TOEFL ITP

          การลงทะเบียน

          1. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ต้องการลงทะเบียน (คลิก) หลังจากกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งลิงก์ไปยังอีเมลของท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน

          2. ยืนยันการลงทะเบียน โดยคลิกลิงก์ในอีเมลที่ศูนย์ทดสอบทางภาษาส่งให้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจึงจะสามารถสมัครสอบได้

          หมายเหตุ
          เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้สมัครสอบได้ตลอดไปโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เช่น เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมล ฯลฯ กรุณาติดต่อศูนย์ทดสอบทางภาษา

          การสมัครสอบ

          1. หากท่านเคยสมัครสอบกับทางศูนย์ภาษามาก่อน ท่านสามารถสมัครสอบซ้ำโดยคลิกลิงก์ใต้หัวข้อ Register from the Test Schedule ซึ่งแสดงอยู่ในหน้าแรกของเว็บไชต์ จากนั้น เลือกข้อสอบที่ต้องการสอบและวัน/เวลาที่ท่านต้องการสมัครสอบ

          2. คลิก “พิมพ์ใบชำระเงิน”

          3. การชำระเงินจะชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ หรือชำระผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (จ่ายบิล) ภายใน 1 วันจากวันที่สมัคร (กรุณาเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน) ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้

          4. หลังจากทางธนาคารยืนยันการชำระเงินของท่าน ระบบจะส่งอีเมลให้ท่าน เพื่อยืนยันว่าการสมัครสอบของท่านถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว