ติดต่อเรา

ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 โทร. 02-579-5566 ต่อ 1211 แฟ็กซ์. 02-561-5124