ตารางสอบ KU-EPT รอบพิเศษ (บางเขน)

ตารางสอบ KU-EPT รอบพิเศษ (บางเขน)

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ KU-EPT รอบพิเศษ ประจำปี 2567 (บางเขน)
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ รอบบ่าย ประกาศผล สมัครสอบ
มีนาคม 18 ก.พ. 67 24 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67 2 มี.ค. 67 13.00-16.00 2 มี.ค. 67 สมัคร(คลิก)
เมษายน 24 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67 3 เม.ย. 67 6 เม.ย. 67 13.00-16.00 6 เม.ย. 67 สมัคร(คลิก)
พฤษภาคม 21 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67 4 พ.ค. 67 13.00-16.00 4 พ.ค. 67 สมัคร(คลิก)
มิถุนายน 19 พ.ค. 67 25 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67 1 มิ.ย. 67 13.00-16.00 1 มิ.ย. 67 สมัคร(คลิก)
กรกฎาคม 16 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 26 มิ.ย. 67 6 ก.ค. 67 13.00-16.00 6 ก.ค. 67 สมัคร(คลิก)
สิงหาคม 21 ก.ค. 67 27 ก.ค. 67 31 ก.ค. 67 3 ส.ค. 67 13.00-16.00 3 ส.ค. 67 สมัคร(คลิก)
กันยายน 18 ส.ค. 67 24 ส.ค. 67 28 ส.ค. 67 7 ก.ย. 67 13.00-16.00 7 ก.ย. 67 สมัคร(คลิก)
ตุลาคม 22 ก.ย. 67 28 ก.ย. 67 2 ต.ค. 67 5 ต.ค. 67 13.00-16.00 5 ต.ค. 67 สมัคร(คลิก)
พฤศจิกายน 20 ต.ค. 67 26 ต.ค. 67 30 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 13.00-16.00 2 พ.ย. 67 สมัคร(คลิก)
ธันวาคม 17 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67 7 ธ.ค. 67 13.00-16.00 7 ธ.ค. 67 สมัคร(คลิก)

 

About the author

@minMax administrator