ตารางสอบ TOEFL ITP 2566

ตารางสอบ TOEFL ITP 2566

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2566
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
TOEFL ITP 1/2566 1 ม.ค. 66 7 ม.ค. 66 12 ม.ค. 66 14 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66
TOEFL ITP 2/2566 5 ก.พ. 66 11 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 18 ก.พ. 66 24 ก.พ. 66
TOEFL ITP 3/2566 26 ก.พ. 66 4 มี.ค. 66 9 มี.ค. 66 11 มี.ค. 66 17 มี.ค. 66
TOEFL ITP 4/2566 2 เม.ย. 66 10 เม.ย. 66 20 เม.ย. 66 22 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66
TOEFL ITP 5/2566 30 เม.ย. 66 6 พ.ค. 66 11 พ.ค. 66 13 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66
TOEFL ITP 6/2566 28 พ.ค. 66 3 มิ.ย. 66 8 มิ.ย. 66 10 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66
TOEFL ITP 7/2566 25 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 6 ก.ค. 66 8 ก.ค. 66 14 ก.ค. 66
TOEFL ITP 8/2566 30 ก.ค. 66 5 ส.ค. 66 10 ส.ค. 66 12 ส.ค. 66 18 ส.ค. 66
TOEFL ITP 9/2566 27 ส.ค. 66 2 ก.ย. 66 7 ก.ย. 66 9 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66
TOEFL ITP 10/2566 24 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66 5 ต.ค. 66 7 ต.ค. 66 12 ต.ค. 66
TOEFL ITP 11/2566 29 ต.ค. 66 4 พ.ย. 66 9 พ.ย. 66 11 พ.ย. 66 17 พ.ย. 66
TOEFL ITP 12/2566 26 พ.ย. 66 2 ธ.ค. 66 7 ธ.ค. 66 9 ธ.ค. 66 15 ธ.ค. 66

About the author

@minMax administrator