ตารางสอบ TOEFL ITP 2567

ตารางสอบ TOEFL ITP 2567

Scroll the table to the right for details.➜

ตารางสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2567
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
TOEFL ITP 1/2567 31 ม.ค. 2566 6 ม.ค. 2567 11 ม.ค. 2567 13 ม.ค. 2567 19 ม.ค. 2567
TOEFL ITP 2/2567 4 ก.พ. 2567 10 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2567 17 ก.พ. 2567 23 ก.พ. 2567
TOEFL ITP 3/2567 24 ก.พ. 2567 2 มี.ค. 2567 7 มี.ค. 2567 9 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567
TOEFL ITP 4/2567 2 เม.ย. 2567 13 เม.ย. 2567 18 เม.ย. 2567 20 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567
TOEFL ITP 5/2567 21 เม.ย. 2567 4 พ.ค. 2567 9 พ.ค. 2567 11 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567
TOEFL ITP 6/2567 12 พ.ค. 2567 1 มิ.ย. 2567 6 มิ.ย. 2567 8 มิ.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567
TOEFL ITP 7/2567 9 มิ.ย. 2567 6 ก.ค. 2567 11 ก.ค. 2567 13 ก.ค. 2567 19 ก.ค. 2567
TOEFL ITP 8/2567 14 ก.ค. 2567 3 ส.ค. 2567 8 ส.ค. 2567 10 ส.ค. 2567 16 ส.ค. 2567
TOEFL ITP 9/2567 11 ส.ค. 2567 7 ก.ย. 2567 12 ก.ย. 2567 14 ก.ย. 2567 20 ก.ย. 2567
TOEFL ITP 10/2567 15 ก.ย. 2567 12 ต.ค. 2567 17 ต.ค. 2567 19 ต.ค. 2567 25 ต.ค. 2567
TOEFL ITP 11/2567 20 ต.ค. 2567 2 พ.ย. 2567 7 พ.ย. 2567 9 พ.ย. 2567 15 พ.ย. 2567
TOEFL ITP 12/2567 10 พ.ย. 2567 7 ธ.ค. 2567 12 ธ.ค. 2567 14 ธ.ค. 2567 20 ธ.ค. 2567

About the author

ratch editor