News

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 17/2566

สอบวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 16/2566

สอบวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00-12:00 น.

KU-EPT exam 2023

Schedule 2023

Guidelines for Test Takers of Kasetsart University

Guidelines for Test Takers of Kasetsart University Click!!

Application Process