News

กิจกรรม KU Job Fair & Education 2023

จัดโดยกองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางสอบ KU-EPT 2566

ประจำปี 2566

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ คลิก!!

กิจกรรม HUM International Education Fair

จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Application Process