ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 20/2567 (ศูนย์สอบบางเขน)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00-16:00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 19/2567 (ศูนย์สอบบางเขน)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00-12:00 น.

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ คลิก!!

กิจกรรม HUM International Education Fair

จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์