ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 11/2567 (ศูนย์สอบบางเขน)

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 13:00-16:00 น

รายชื่อผู้เข้าสอบ KU-EPT 10/2567 (ศูนย์สอบบางเขน)

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 09:00-12:00 น

โครงการ Current Trends in Second Language Assessment Research and Practices

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ คลิก!!

กิจกรรม HUM International Education Fair

จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์