ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ Current Trends in Second Language Assessment Research and Practices

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ประกาศ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ คลิก!!

กิจกรรม HUM International Education Fair

จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์