ตารางสอบ KU-EPT 2567

ตารางสอบ KU-EPT 2567

เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด➜

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบบางเขน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม 31 ธ.ค. 66 13 ม.ค. 67 19 ม.ค. 67 28 ม.ค. 67 1 ก.พ. 67
กุมภาพันธ์ 21 ม.ค. 67 3 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67
มีนาคม 18 ก.พ. 67 2 มี.ค. 67 8 มี.ค. 67 17 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67
เมษายน 24 มี.ค. 67 6 เม.ย. 67 12 เม.ย. 67 21 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67
พฤษภาคม 21 เม.ย. 67 4 พ.ค. 67 10 พ.ค. 67 19 พ.ค. 67 23 พ.ค. 67
มิถุนายน 19 พ.ค. 67 4 มิ.ย. 67 7 มิ.ย. 67 16 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67
กรกฎาคม 23 มิ.ย. 67 6 ก.ค. 67 12 ก.ค. 67 21 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67
สิงหาคม 21 ก.ค. 67 3 ส.ค. 67 9 ส.ค. 67 18 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67
กันยายน 18 ส.ค. 67 31 ส.ค. 67 6 ก.ย. 67 15 ก.ย. 67 19 ก.ย. 67
ตุลาคม 22 ก.ย. 67 5 ต.ค. 67 11 ต.ค. 67 20 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 20 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 8 พ.ย. 67 17 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67
ธันวาคม 17 พ.ย. 67 30 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 15 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67

 

ตารางสอบ KU-EPT ประจำปี 2567  ศูนย์สอบกำแพงแสน
รอบ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร แจ้งห้องสอบ วันสอบ ประกาศผล
มกราคม 31 ธ.ค. 66 19 ม.ค. 67 25 ม.ค. 67 27 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67
กุมภาพันธ์ 28 ม.ค. 67 16 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67 24 ก.พ. 67 28 ก.พ. 67
มีนาคม 26 ก.พ. 67 15 มี.ค. 67 21 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67 27 มี.ค. 67
เมษายน 31 มี.ค. 67 19 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 27 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67
พฤษภาคม 28 เม.ย. 67 17 พ.ค. 67 23 พ.ค. 67 25 พ.ค. 67 29 พ.ค. 67
มิถุนายน 26 พ.ค. 67 14 มิ.ย. 67 20 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 26 มิ.ย. 67
กรกฎาคม
30 มิ.ย. 67 19 ก.ค. 67 25 ก.ค. 67 27 ก.ค. 67 31 ก.ค. 67
สิงหาคม 28 ก.ค. 67
16 ส.ค. 67 22 ส.ค. 67 24 ส.ค. 67 28 ส.ค. 67
กันยายน 25 ส.ค. 67 13 ก.ย. 67 19ก.ย. 67 21 ก.ย. 67 25 ก.ย. 67
ตุลาคม 29 ก.ย. 67 18 ต.ค. 67 24 ต.ค. 67 26 ต.ค. 67 30 ต.ค. 67
พฤศจิกายน 27 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 21 พ.ย. 67 23 พ.ย. 67 27 พ.ย. 67
ธันวาคม 24 พ.ย. 67 13 ธ.ค. 67 19 ธ.ค. 67 21 ธ.ค. 67 25 ธ.ค. 67

 

About the author

@minMax administrator